Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Team passend onderwijs

Scholen die leerlingen hebben met een motorische beperking of chronische somatische aandoening, bieden wij ondersteuning aan.  Dit wordt aangeboden op zowel kind-, leerkracht-, als schoolniveau en vanuit verschillende invalshoeken. Wij leveren een bijdrage aan het bieden van maatwerk voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Ons onderwijs vergt een up-to-date kennis van onze medewerkers over onze leerlingen en alles wat zij nodig hebben op het gebied van onderwijs en zorg. Deze kennis en expertise zetten wij graag in om een bijdrage te leveren aan het passend onderwijs op andere scholen.

De ondersteuning kan geboden worden vanuit de expertise van verschillende disciplines op onze school zoals; intern begeleider, leerkracht, schoolpsycholoog, therapeuten (fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten), vakleerkrachten bewegingsonderwijs en verpleegkundigen.

Binnen het basisonderwijs kunt u denken aan leerlingen met bijvoorbeeld Diabetes, reuma, cerebrale parese, spierziekten, kanker, DCD etc.  Het gaat om aandoeningen die kunnen leiden tot problemen in de zelfredzaamheid en/of motoriek.

Team Passend Onderwijs:
 • Gaat uit van de mogelijkheden van het kind en accepteert de beperking.
 • Richt zich op het benutten van kansen en positieve factoren.
 • Denkt, kijkt en praat in termen van onderwijsparticipatie.
 • Geeft adviezen in zo licht mogelijke vorm.
 • Maakt deel uit van een breed netwerk (medici, paramedici, revalidatie etc.).
 • Vergroot het handelingsrepertoire van de leerkracht.
 • Zorgt dat de inzet zoveel mogelijk afgebakend, kortdurend, interveniërend en van tijdelijke aard is.
Wat doen onze begeleiders vanuit ons dienst:

Onze begeleiders helpen op allerlei manieren om het onderwijs op school voor een leerling met een lichamelijke beperking en chronische somatische aandoening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Op basis van gesprekken met school en ouders, aanvullende medische gegevens en/of observaties binnen de groep, helpt de begeleider de onderwijsbehoefte verder in kaart te brengen.  Ze helpen de school (leerkracht, intern begeleider, andere deskundigen) en ouders met het zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs van de leerling zo passend mogelijk te maken aan de omschreven behoefte. Door samen te werken vormt zich een team om het kind, waardoor het de best mogelijke ondersteuning ontvangt voor een verdere positieve groei.

Op basis van een hulpvraag wordt er een begeleidingstraject ingezet.

Dit kan bestaan uit:
 • Observaties, informeren, voorlichten, onderzoeken, adviseren en evalueren.
 • Voorzien van informatie over specifieke onderwijsbehoeften t.a.v. de gevolgen door beperkingen, ziektebeelden, belastbaarheid en leerontwikkeling.
 • Ondersteunen bij het maken van een OPP.
 • Ondersteuning bij het gebruik en implementeren van aangepaste leerlijnen/middelen.
 • Onderhouden van contacten met behandelende therapeuten en komen tot afstemming van ondersteuning.
 • Kortdurende individuele leerlingbegeleiding, om tot advies te komen, zodat de reguliere school zelf verder kan met deze leerling.
 • Collegiale consultatie met specialisten als bijvoorbeeld, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, psycholoog, verpleegkundigen, gymleerkracht vanuit SO de Parel.
 • Hulp bieden bij aanvraag van middelen voor de leerling zoals materiaal voor de fijne motoriek, aangepaste tafel/stoel, etc.
 • Het aanleveren van medische protocollen t.a.v. medische handelen (epilepsie, diabetes etc.), en medicijnverstrekking.
Meer uitgebreidere interventies/ondersteuning:
 • Beperkt aanvullend onderzoek door bijvoorbeeld de psycholoog
 • Beeld coaching, begeleiding van individuele leerkracht en kind
 • Presentaties voor teams, ouders en belanghebbenden omtrent informatie over beperkingen of ziektebeelden.
Traject/ Aanmelden

De school kan in samenwerking met de ouders een beroep bij ons doen voor ondersteuning.

Voor de basisscholen die onder het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland vallen, is ondersteuning voor een kortdurend traject gratis. Voor scholen in andere samenwerkingsverbanden kan een offerte worden opgemaakt.

Heeft u een hulpvraag voor een leerling van uw school, dan kunt u via het formulier ‘aanmelding expertise dienst’ deze vraag omschrijven en vervolgens mailen naar onze coördinator, Esther Stutterheim, via esther.stutterheim@deparelhaarlem.nl of teampassendonderwijs@deparelhaarlem.nl. Na de aanmelding zal onze coördinator contact met u opnemen om verder afspraken te maken.

Wilt u zelf al direct telefonisch contact met Esther, dan kunt u bellen naar haar mobiele nummer: 06-118 76 368 of via het telefoonnummer van De Parel: 023-528 37 22.

Klik op de link hieronder voor aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier