Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Ouders

De Parel is een openbare school voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs. Bij leerlingen die onze school bezoeken is sprake van een lichamelijke beperking, soms in combinatie met een verstandelijke beperking en leerlingen die behoren tot de doelgroep chronisch ziek. Onze leerlingen zijn aangewezen op een school met een overwegend orthopedagogisch en orthodidactische benadering in combinatie met revalidatie en/of verpleegkundige en persoonlijke zorg.

De Parel neemt deel aan de samenwerkingsverbanden (SWV) voor de regio’s waar de meeste van onze leerlingen vandaan komen. De gemeente en postcodegebied waar de leerling woont bepaalt onder welk SWV de leerling valt. Voor de afdeling SO (4-12 jaar) werken we samen met de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs (PO), voor de VSO-afdeling zijn dat de samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (VO). Binnen het SWV worden afspraken gemaakt over de manier waarop scholen ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. Het SWV bepaalt welke leerlingen naar het speciaal onderwijs kunnen. Dat doet zij door middel van het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. Zie onze aanmeldprocedure voor meer informatie rondom het aanmelden van een kind.

Heeft u vragen over Passend Onderwijs in Zuid-Kennemerland? Het samenwerkingsverband heeft voor ouders een onderwijsloket voor onafhankelijke informatie en advies.

Scroll voor verdere informatie voor ouders over de school door tot onder de foto’s.

Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws

Regelmatig verschijnen hier de laatste nieuwsbrieven, notulen van de MR-vergaderingen en nieuwsbrieven van de GMR- vergaderingen.

Bent u opzoek naar de agenda en de vakantie tijden? Deze vindt u hier!

Specifieke activiteiten op school

Schoolzwemmen

De school beschikt over een eigen zwembad met beweegbare bodem en een plafondlift. Regelmatig (minstens 1 x per 14 dagen) gaat de groep van uw kind zwemmen.
De gebruikelijke zwemmethoden gaan uit van de gezonde basismotoriek en nemen dan als uitgangspunt de reeds aanwezige bewegingservaringen en motorische functies van het kind. Bij mindervaliden ontstaan er dan al snel problemen, omdat zij aan deze eisen (beginsituaties) niet kunnen voldoen. De volgende doelstellingen komen aanbod:

  • watervrij worden;
  • meer zelfstandig worden;
  • zwemvaardigheden leren;
  • plezier ervaren (uitgaan van de mogelijkheden van het kind)
  • vrij bewegen (zonder hulpmiddelen)

Rolstoelgebonden kinderen krijgen nog eens extra zwemmen, niet als instructie, maar als therapie.

Als uw kind nog niet zindelijk is, verzoeken wij u er voor te zorgen dat er voldoende zwemluiers van uw kind op school aanwezig zijn. Zwemluiers zijn via internet te bestellen bij www.pienenpolle.nl (www.pienenpolle.nl/nl/54-aangepaste-zwemkleding).

Zwemles na school in het zwembad van De Parel

Leren zwemmen is leuk en belangrijk voor iedereen. En juist voor kinderen met een beperking. Daarom zal Zwemschool de Drijver in samenwerking met De Parel direct ná schooltijd zwemlessen gaan verzorgen in zeer kleine groepjes. Bij de zwemschool werken gespecialiseerde zwemonderwijzers die zijn opgeleid voor het lesgeven aan kinderen met andere behoeften. Hierdoor kan Zwemschool de Drijver zwemlessen aanbieden voor kinderen met diverse beperkingen.

Ieder kind is uniek!

De lesmethode van Zwemschool de Drijver is individueel op het kind gericht. Dit maakt het ook mogelijk om voor ieder kind een persoonlijk lesplan op te stellen, hierin de vooruitgang te meten en bij te houden. Op de persoonlijke internetpagina is deze in te zien. Bij elk kind apart worden de beperkingen besproken en gekeken naar de mogelijkheden die er zijn. Wij zien graag dat elk kind tot een bepaalde mate van zwemveiligheid en zwemvaardigheid kan komen. Vaak wordt er, ook ondanks de beperking, afgesloten met één of meerdere diploma’s.
Meer weten? Kijk op www.zwemschooldedrijver.nl
Heeft u interesse voor uw kind en wilt u weten of het haalbaar is, informeer op school of uw kind in aanmerking komt.

Lichamelijke Opvoeding

Op een enkele uitzondering na, nemen alle leerlingen deel aan het bewegingsonderwijs in de gymnastiekzaal. Door de leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen waarde te laten, ontdekken zij hun mogelijkheden maar ook hun onmogelijkheden. Ze leren winnen en verliezen en daarmee om te gaan. Het belangrijkste wat wij de leerlingen willen meegeven is plezier in het bewegen. Door het aanbieden van zoveel mogelijk haalbare sporten, hopen wij ook te bereiken, dat zij de mogelijkheid krijgen tot een zinnige en plezierige vrijetijdsbesteding.

Muziek

Alle leerlingen krijgen één maal per week een half uur muziekles van de vakleerkracht muziek. Vanuit een leerlijn worden in een vaste, voorspelbare structuur, verschillende muzikale activiteiten aangeboden. Liedjes zingen, spelen op instrumenten, zelf muziekstukjes verzinnen, luisteren, bewegen, grafische notatie etc. De lessen sluiten, indien mogelijk, aan bij de muzikale beleving van de leerlingen.

Voor de kleuters en de leerlingen uit de C stroom worden muziekbelevingslessen gegeven. Deze lessen sluiten aan bij de thema’s, die in de klassen spelen. Via allerlei materialen worden muzikale aspecten op een zintuigelijke manier beleefd. De maat van de muziek wordt gevoeld doordat er een bal over je benen rolt, het ritme van de Spaanse muziek voel je doordat er met waaiers in je hand wordt geslagen. Tijdens de lessen worden er gebarenliedjes gebruikt, die vaak speciaal voor een thema in samenwerking met een logopediste worden opgenomen.

Niet in alle oesters groeien parels. Alleen in die oester met een klein mankementje. Ons logo verbeeldt de groei van een Parel, het symbool voor uiterlijke en innerlijke rijkdom.

 

Naschoolse dagbesteding

Happy2Move biedt naschoolse dagbesteding aan kinderen van 4 t/m 20 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Na schooltijd, tijdens studiedagen en vakanties worden activiteiten georganiseerd met aandacht voor sporten, gezonde voeding en plezier.

Wij ontwikkelen activiteiten waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn, zich op hun gemak voelen en bovendien gezond bezig zijn. Wij besteden aandacht aan de speciale vraag van elk individueel kind en doen dit in nauw overleg met de ouders. De kinderen krijgen voldoende begeleiding en worden daardoor altijd op eigen niveau voldoende uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Om gezond eten te bevorderen krijgen de kinderen aan het begin van de middag groenten en fruit aangeboden en ze sluiten de dag af met een gezonde warme maaltijd.  Bij het eten wordt uiteraard rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuiging. Happy2Move kan ervoor zorgen dat uw kind naar huis gebracht wordt als u binnen een straal van 10 kilometer van de vestiging woont. Wanneer de afstand groter is dan 10 kilometer, dan gaan wij met u in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. Ons doel is om de kinderen niet te lang in de bus te laten zitten na een lange dag. Het naar huis brengen geschiedt door een externe vervoerder.

Happy2Move kan de kinderen groepsbegeleiding, individuele begeleiding en persoonlijke verzorging bieden. Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen is dat u als wettelijk vertegenwoordiger in het bezit bent van een PGB of Zorg in Natura (ZIN) indicatie van uw kind.  Voor meer vragen omtrent aanmelding of de activiteiten van Happy2Move kunt u contact opnemen via:  deparel@happy2move.nl

Schooltijden

Maandag     8.45 – 15.15

Dinsdag       8.45 – 15.15

Woensdag   8.45 – 12.30

Donderdag  8.45 – 15.15

Vrijdag         8.45 – 15.15

Vanaf 8.30 is er altijd iemand in de groep om leerlingen op te vangen. Voor 8.30 kunnen we geen opvang bieden. De chauffeurs zijn op de hoogte van het feit dat zij voor 8.30 uur geen kinderen kunnen overdragen aan de school.

In de ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze en tussen de middag een uur. Ze lunchen dan in de groep en gaan even buiten spelen. Op de woensdag wordt er niet op school geluncht. Wel zal er ruimte zijn voor een extra “tussendoortje”, maar we gaan er van uit dat er thuis geluncht wordt.

Opzoek naar vakantie dagen?

Vakanties