Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Revalidatie op school

Onderwijs en kinderrevalidatie onder één dak

In samenwerking met het onderwijs wordt één beeld van het kind gevormd.
Revalidatieartsen, behandelaars en leerkrachten werken samen om te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en deel kan nemen aan de maatschappij. Daarom is het zo belangrijk om voor elk kind een gezamenlijk plan te maken waarin onderwijsdoelen en revalidatiedoelen optimaal op elkaar afgestemd zijn: één kind, één plan.

Reade werkt evidence based. Dit betekent dat alle behandelingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Vragen uit de behandelpraktijk worden vertaald naar wetenschappelijk onderzoek en de onderzoeksresultaten worden vervolgens weer direct vertaald naar de praktijk. Daarnaast levert Reade een wezenlijke bijdrage aan de innovatie van de kinderrevalidatiegeneeskunde in het algemeen. Reade Kinderrevalidatie werkt zeer intensief samen met de Amsterdamse academische centra VUmc en AMC.

Het revalidatieteam werkt interdisciplinair, onder inhoudelijke aansturing van een revalidatiearts. Zij is in dienst van Reade en werkt 3,5 dag per week op De Parel.

Bij de start van een leerling op school is er, na een consult bij de revalidatiearts voor ouder en kind, een observatieperiode van 8 weken. In deze periode zal de leerling door de verschillende disciplines worden geobserveerd, onderzocht en behandeld. Na deze periode wordt er een BCR (Behandel Communicatie Reade) geschreven waarin de hulpvraag van ouders en de leerling, de behandeldoelstellingen en de frequenties worden vastgesteld.

Het revalidatieteam heeft team overleggen met de revalidatiearts waarin er afstemming plaatsvindt over de behandeling van uw kind. U krijgt als ouders daarna het BCR van uw kind toegestuurd en/of wordt uitgenodigd voor een oudergesprek.

Leerlingen komen minimaal één keer per jaar op consult bij de revalidatiearts. De behandeldoelen worden geëvalueerd en opnieuw wordt er bekeken welke disciplines geïndiceerd zijn, welke doelen er zijn en in welke frequentie wij dit kunnen gaan geven.

De revalidatie werkt daarnaast in 3 periodes/trimester in een schooljaar. Een trimester kan bestaan uit een laag of hoog intensief revalidatietraject, waarbij wij hulpvraaggericht werken. Per trimester wordt er bekeken welke disciplines er voor uw kind geïndiceerd zijn en of dit aanpassing behoeft. Als dit het geval is wordt dit met u als ouder besproken.

In de samenwerking met het onderwijs worden in verschillende overlegvormen de onderwijs- en revalidatiedoelen op elkaar afgestemd. Twee keer per jaar komen onderwijs, de revalidatie arts en behandelende paramedici bij elkaar voor het bespreken van de leerlingen. Ook gedurende het schooljaar kunnen tussen onderwijs en revalidatie gesprekken plaatsvinden voor de afstemming en samenwerking van revalidatie en onderwijs.

Ouders zijn van harte welkom om een behandeling bijwonen van de behandelend therapeut. U kunt hiervoor contact opnemen met de therapeut zelf.

Voor medische vragen, controles of vragen over de behandeling van uw kind kunt u via de medisch secretaresse zo nodig een afspraak maken met de revalidatie arts. Voor vragen over de organisatie van de revalidatie op school kunt u terecht bij de
coördinator van het revalidatieteam, Esther Stutterheim.