Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Logopedie

De logopedist richt zich op het optimaliseren van de communicatie tussen het kind en zijn omgeving. Het verloop van de communicatie is afhankelijk van verschillende aspecten op het gebied van de spraak-taalontwikkeling, het mondgedrag, de stem, vloeiendheid en het gehoor.

De logopedist op de Parel behandelt leerlingen die:

  • niet spreken
  • afwijkend mondgedrag vertonen; open mond gedrag, kwijlen
  • problemen hebben met eten en drinken
  • slecht verstaanbaar spreken; moeite hebben met de articulatie
  • een vertraagde of gestoorde spraaktaalontwikkeling hebben
  • moeite hebben met het verwoorden van hun gedachten; maken van zinnen, woordvinding
  • auditief zwak zijn; een opdracht niet kunnen onthouden, klanken niet kunnen onderscheiden
  • problemen hebben met stemgeven
  • stotteren
  • problemen hebben op het gebied van lezen en spellen

Uitgangspunt bij de logopedie is de totale communicatie. Bij de totale communicatie gaat het erom dat je elkaar begrijpt en dat je alles uit de kast haalt om elkaar te begrijpen. Hiervoor maken we gebruik van spreken, gebaren, pictogrammen, wijzen, knikken, met lichaamstaal iets uitdrukken en ondersteunende communicatiehulpmiddelen (praatknoppen, spraakapparaten en
communicatie-apps).

Op de Parel maken we gebruik van NMG (Nederlands Met Gebaren). Het gebruik van gebaren is een natuurlijke manier van communiceren. Kinderen gebruiken van nature al gebaren. De taal neemt dit op een gegeven moment over (Kind zwaait eerst en zegt later dag). Door het maken van gebaren, trek je de aandacht van het kind. Aandacht voor elkaar is een voorwaarde voor communicatie. Wanneer een kind aandacht heeft en betrokken is, kun je iets over brengen. Wanneer je gebruik maakt van gebaren, hoort en ziet het kind de boodschap. Hierdoor begrijpt het kind beter wat je zegt. Bij het gebruik van gebaren als ondersteuning bij gesproken taal daalt het spreektempo. Hierdoor heeft het kind meer tijd om de informatie te verwerken. Wanneer je zelf gebaren gebruikt, geef je kinderen de mogelijkheid om je na te gaan doen, te imiteren. Hierdoor bied je de kinderen een extra manier om een boodschap over te kunnen brengen. Jaarlijks wordt er door de logopedisten een gebarencursus verzorgd.

In overleg met de ouders, de leerkracht en de andere disciplines wordt per leerling bepaald waar de hulpvragen liggen en waar het accent van de logopedische therapie gelegd wordt. De logopedie wordt zowel individueel als in de klas gegeven.