Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Hoe functioneert het kind al bewegend, wat kan het en hoe doet hij het? Om dit te onderzoeken zijn er verschillende testen en observaties, waar nodig aangevuld met vragenlijsten. De verkregen gegevens samen met de hulpvraag van kind en ouders, bepalen de uitgangspunten van de therapie. Naast algemene kinderfysiotherapeutische principes kan gebruik gemaakt worden van behandelmethode zoals Sensorische Integratie en Sensomotorische training.

Op deze school ziet de kinderfysiotherapeut kinderen die moeite hebben met onder andere:

 • reguleren van spierspanning, te hoge en te lage spierspanning, onder andere dreigende contractuurvorming bij met name spastische kinderen
 • handhaven van diverse houdingen, bijvoorbeeld het zitten en staan
 • voortbewegen: kruipen, lopen (eventueel met hulpmiddelen), steppen en fietsen
 • grof motorische vaardigheden: springen, huppelen, zwaaien en klimmen
 • fijn motorische vaardigheden : onder andere pakken en loslaten, manipuleren
 • oog- handcoördinatie/of- voetcoördinatie: gooien, vangen, schieten
 • bewegen: angst hiervoor hebben (bang zijn om te vallen, niet durven schommelen of klimmen) of overbeweeglijkheid.
 • zintuiglijke informatieverwerking, overgevoeligheid (bijvoorbeeld moeite met aangeraakt worden) of ondergevoeligheid
 • de conditie
 • ademhaling
 • ruimtelijke oriëntatie en lichaamsbesef

Per kind wordt gekeken waar het accent van de therapie gelegd wordt, waarbij zelfstandigheid en zelfredzaamheid een grote rol spelen. Naast overleg met de andere disciplines op school, is er regelmatig overleg met de revalidatiearts, orthopedisch instrument- en schoenmaker. Naast de fysiotherapieruimte is er  een aparte ruimte voor behandeling volgens Sensorische Integratie. Ook wordt er therapie in het water gegeven. Er wordt zowel individueel als in kleine groepjes fysiotherapie gegeven.