Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Teamleider speciaal onderwijs

Vacature teamleider  (0,6-0,8fte)

Deze vacature is eind 2022 ook gepubliceerd, toen waren we op zoek naar twee teamleiders. Er is vanuit die eerdere procedure één teamleider benoemd, we zijn nu nog op zoek naar de tweede teamleider om ons management compleet te maken.

De Parel is een openbare school voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs voor leerlingen met motorische beperkingen, meervoudige beperkingen en/of chronisch zieken. Onderwijs, zorg en revalidatie werken nauw samen rondom onze leerlingen. Op de school is een vast revalidatieteam van Reade werkzaam.

Ons doel is dat onze leerlingen vertrouwen ontwikkelen in hun eigen mogelijkheden. We stimuleren leerlingen en rusten hen toe om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We leggen daarbij de lat telkens een stukje hoger omdat wij uitgaan van mogelijkheden en denken in oplossingen.

Op De Parel bieden we een breed leerstofaanbod, afgestemd op de leerling. Voor iedere leerling wordt een individueel OntwikkelingsPerspectiefPlan opgesteld. We streven naar een doorgaande ontwikkeling van iedere leerling waarbij de leerlijnen voldoen aan de kerndoelen. Daarnaast is er veel aandacht voor muziek, cultuur en bewegingsonderwijs.

De Parel is een sfeervolle en gezellige school waar het hechte, veelzijdige en professionele team iedere dag met gedrevenheid werkt vanuit passie en liefde voor het gespecialiseerd onderwijs.

Voor meer informatie over de school en functie zie ook onze website www.deparelhaarlem.nl. De Parel maakt deel uit van Spaarnesant. Lees hier meer over op https://www.spaarnesant.nl

Welke collega zoeken wij?

Een empathische teamleider met een doordachte visie op speciaal onderwijs.

Een teamspeler die niet bang is knopen door te hakken. Je bent open en transparant over je besluitvorming. Je bent ook bereid bij te springen op de werkvloer waar nodig.

Een motiverende teamleider die leidt vanuit vertrouwen.

Je geeft het team ruimte voor eigenaarschap en houdt daarbij de grote lijnen in het oog. Leerlingen en leerkrachten voelen zich gezien, gehoord en gestimuleerd. Je borgt de veilige en open cultuur binnen de school. Met jouw positieve insteek en humor creëer je hiervoor mogelijkheden.

Een benaderbare teamleider met inlevingsvermogen.

Je zoekt verbinding met collega’s, leerlingen en ouders. Je bent zichtbaar en goed op de hoogte van wat er speelt binnen het team en op school. Je kunt helder en met tact communiceren.

Je hebt een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs en ervaring met leidinggeven aan een team en beleidsontwikkeling. In het bezit van een schoolleidersopleiding of de bereidheid hebben deze te volgen.

Wat zijn de taken die bij de functie horen?

  • Je geeft leiding aan zo’n 20 collega’s en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Je optimaliseert zowel op team- als individuele kwaliteiten. Je draagt zorg voor de ontwikkeling van je team en begeleidt ze daarin. Dit vanuit de doelstellingen van De Parel.
  • Je werkt samen met de andere teamleider en je bent spin in het web voor alle interne stakeholders. Je bent hét aanspreekpunt voor het team, leerlingen, ouders en omgeving.
  • Je ondersteunt het beleid en bent een proactieve sparringpartner voor de integrale beleidsontwikkeling. Vanuit je visie op de school vertaal je dit beleid naar een gezamenlijke pedagogische opdracht. De plannen van de school vertaal je naar teamdoelstellingen en naar de individuele medewerker.
  • Je adviseert de directeur over en levert bijdragen aan de inrichting, organisatie en de wijze van uitvoering van de werkprocessen op de school. Coördineert en organiseert diverse werkprocessen op het gebied van onderwijs, leerlingenzorg en/of de bedrijfsvoering. Je begeleidt en coacht (een deel van) de medewerkers van de school en bewaakt (mede) de kwaliteit van het onderwijs en (een deel van) het schoolbudget.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

De betrekkingsomvang van deze vacature is 0,6 – 0,8 fte. Het salaris dat bij deze functie hoort heeft een carrièrepatroon van schaal 12 (cao PO 2022).

Opleidingsmogelijkheden via de Spaarnesant Academy.

Wat is de procedure?

Mail je CV en motivatie vóór 23 februari 2023 naar Ellen Verwer, directeur van De Parel, naarellen.verwer@spaarnesant.nl. Of neem contact op voor meer informatie: 06-82060837.