Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

De Parel zoekt verbindende teamleiders

Wij zoeken voor twee vacatures:

Een empathische teamleider met visie en focus

Je hebt een doordachte visie op speciaal onderwijs en een toekomstgerichte helikopter view waarvoor je staat en durft uit te dragen. Je bent een echte teamspeler, maar je hakt knopen door wanneer dat nodig is, waarbij je open en transparant bent over de besluitvormingsprocessen. Je bent bereid om zelf met de voeten in de klei te staan en bij te springen waar nodig.

Een motiverende teamleider die richting geeft vanuit vertrouwen

Je geeft het team ruimte voor eigenaarschap en vertrouwt hen verantwoordelijkheid toe zonder daarbij de grote lijnen uit het oog te verliezen. Je onderhoudt het klimaat waarin leerlingen en leerkrachten zich gezien, gehoord en gestimuleerd voelen. Je ondersteunt het team op een motiverende en verbindende wijze in hun professionele ontwikkeling vanuit waarderend perspectief. Je borgt de veilige en open cultuur binnen de school. Met jouw positieve insteek en humor creëer je hiervoor mogelijkheden.

Een benaderbare teamleider

Met jouw mensgerichte houding en inlevingsvermogen zoek je de verbinding met je collega’s, leerlingen en ouders. Je bent zichtbaar, aanspreekbaar en hebt een positieve uitstraling. Je weet goed wat er speelt binnen het team en in de school. Je zorgt voor heldere communicatie met tact en flair.

Onze nieuwe teamleider:

Is verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning op het gebied van onderwijs, zorg en/of bedrijfsvoering

Je bent een proactieve sparringpartner op het gebied van de integrale beleidsontwikkeling. Je hebt een doordachte visie op onderwijs en op de school die je met elkaar wilt zijn en kan dit samen met het team vertalen naar een gezamenlijke pedagogische opdracht. De plannen van de school vertaal je naar teamdoelstellingen en in de personele gesprekken naar de individuele medewerker. Je inspireert het team om zich te blijven ontwikkelen waarbij je het pedagogisch klimaat bewaakt.

Is verantwoordelijk voor het operationeel management

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het team. Je adviseert de directeur over en levert bijdragen aan de inrichting, organisatie en de wijze van uitvoering van de werkprocessen van de school. Je bent hét aanspreekpunt voor het team, leerlingen, ouders en omgeving.

Geeft leiding aan het team (gemiddeld 20 collega’s)

Als teamleider heb je zicht op zowel de individuele kwaliteiten als op teamkwaliteit. Hierdoor heb je een goed beeld van de talenten, ontwikkelingsmogelijkheden en verbetercapaciteit. Je houdt rekening met verschillen en benut die verschillen. Je weet verder vorm te geven aan collegiale consultatie, intervisie en het geven en ontvangen van professionele feedback. Je legt steeds de verbinding met de schoolambitie, de individuele ontwikkeling en je stimuleert samen leren. Je laat voorbeeldgedrag zien in lijn met de kernwaarden en ondersteunt het team in het vertalen van de kernwaarden en hun persoonlijke pedagogische opdracht naar concreet gedrag in hun werk. Je bent steeds bezig met het creëren van een optimaal leer- en verbetercultuur en dat doe je door je bij iedere keuze af te vragen wat deze keuze bijdraagt aan het verbeteren van het onderwijs. Je verbindt alle lagen binnen de school – leerlingen, ouders en medewerkers – door met elkaar in gesprek te gaan.

Vereisten
  • Voorkeur voor bekendheid met (speciaal) primair onderwijs en/of gehandicaptenzorg;
  • Leidinggevende ervaring. Opleidingsniveau HBO

Voor nadere inlichtingen met betrekking tot de functie kan contact opgenomen worden met de directeur van de Parel, Ellen Verwer 06-82060837, ellen.verwer@spaarnesant.nl.

De tijdsplanning is als volgt:

  • Sluitingsdatum 1 december;
  • Briefselectie 2 december;
  • Gesprekken eerste ronde 6 december;
  • Tweede ronde 13 december;
  • Arbeidsvoorwaardelijk gesprek 14 december.

Arbeidsvoorwaarden:

De betrekkingsomvang van deze vacature is 0,6 – 0,8fte. Het salaris heeft een carrièrepatroon van schaal A-12 (cao po 2022).

Klik hier voor de volledige vacature:

De Parel zoekt verbindende teamleiders