Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

Notulen MR 20-01-2021

Ingelaste MR vergadering 20-1-2021

Aanwezig
MR: Josselyn, Annelot, Antoine (deels), Joke, Jolinde, Leontine,
Directie: Marjolein

De Directie neemt de MR mee met de overweging om (gedeeltelijk) open te gaan of om de school nog een week gesloten te houden.

De Directie geeft een terugkoppeling van de gevoerde gesprekken met het personeel, waaronder ook de PMR.
Er worden twee scenario’s geschetst, met daarbij de voor- en nadelen voor de kinderen, het personeel en de ouders. De informatie en de genomen maatregelen van de laatste persconferentie wordt hierin meegenomen.

De MR oudergeleding reageert begrijpend op het scenario om de school mogelijk nog gesloten te houden. Er wordt positief gesproken over hoe het thuisonderwijs, noodopvang en revalidatie nu loopt.
Er wordt begrip getoond voor de zorgen rondom de Britse variant. Daarnaast zou de MR oudergeleding een mogelijke gedeeltelijke opening van de school ook fijn vinden, temeer vanwege het sociaal emotionele aspect, de kinderen missen hun klasgenoten en er zijn soms weinig sociale contacten in de buurt. Aan de andere kant loopt het nu allemaal goed.

De MR oudergeleding vraagt naar het standpunt van het LECSO. De Directie geeft aan dat het LECSO het advies geeft om te openen. De Directie geeft tevens aan dat het paradoxaal aanvoelt om nu open te gaan. De Directie voelt zich verantwoordelijk naar de kinderen toe, maar ook naar het personeel. Dit maakt het moeilijk, met name door het gebrek aan informatie over de Britse variant.

De MR oudergeleding vraagt zich af of alle ouders assertief genoeg zijn om aan de bel te trekken wanneer het thuis niet goed gaat. De Directie legt uit hoe de school de kinderen in beeld brengt en hoe er met elkaar zorg voor wordt gedragen.

De MR oudergeleding stelt vragen over de noodopvang, De Directie legt uit hoe de noodopvang nu is ingedeeld. De Directie geeft tevens aan dat de lijst van cruciale beroepen aanzienlijk groter is geworden, dit in vergelijking met de vorige lockdown.

De Directie en de MR zetten gaandeweg het gesprek vraagtekens bij een gedeeltelijk opening. De voorkeur gaat er naar uit om de komende week de huidige koers voort te zetten. Ondertussen wordt er gewerkt aan extra maatregelen om de school zo snel mogelijk en veilig te kunnen openen. De MR oudergeleding ziet in dat het een duivelse beslissing is die genomen moet worden.

Het tijdspad voor nu is om morgen in het managementoverleg een definitieve keuze te maken en deze zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden naar personeel en ouders.