Speciaal onderwijs – Revalidatie – Zorg

GMR nieuwsbrief – december 2019

Vergadering

Op 10 december was de tweede GMR vergadering van dit schooljaar. We hadden een volle agenda. Frank de Boer is, als nieuw lid van de oudergeleding, van harte welkom geheten. Verderop in deze nieuwsbrief zal hij zich voorstellen.

Lerarentekort

Vanuit het stafbureau heeft Miriam Spierings (teamleider HRD) een presentatie aan de GMR gegeven over de wijze waarop Spaarnesant het lerarentekort aanpakt. Dit ging onder andere over werving en ondersteuning van leraren. Spaarnesant doet er veel aan om een aantrekkelijke werkgever te zijn door bijvoorbeeld te werken met een vitaliteitsprogramma en door de ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Daarnaast is er een samenwerking met de Hogeschool Inholland en worden er vanuit de Praktijkschool kleuterhulpen ingezet om leraren in de kleuterklas te ondersteunen. Ook worden er vakdocenten ingezet om specifieke vakken te geven, zoals robotica en kunstonderwijs.

Commissie Personeel

Vanuit de GMR is door de personeelsgeleding positief gereageerd op de voorgelegde stukken over “het nieuwe beoordelen”, de werkkostenregeling (WKR) 2020 en de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming (FG). Wel met de kanttekening dat er over de WKR en FG na een jaar een evaluatie plaatsvindt. Een belangrijke wijziging in de WKR ten opzichte van het voorgaande jaar is, dat medewerkers die langer dan 6 maanden in tijdelijke dienst werkzaam zijn, ook kunnen deelnemen aan de WKR.

Commissie Financiën

In de GMR is het jaarplan 2020 met de uitgangspunten voor de begroting en de strategische formatieplanning 2020 besproken. De GMR heeft hierop positief geadviseerd. De commissie financiën vindt het jaarplan ambitieus en de begroting beleidsrijk. Spaarnesant is een financieel gezonde organisatie.

Raad van Toezicht (RvT)

De afgelopen maanden is gezocht naar drie nieuwe leden voor de RvT. Vanuit de commissie, die zich heeft beziggehouden met de werving, zijn drie kandidaten voorgesteld. De GMR heeft hiermee ingestemd. De drie kandidaten zullen door de gemeenteraad worden benoemd. Na de benoeming zullen wij ze in de nieuwsbrief voorstellen.

Onderwijsinspectie

Door drukte heeft Spaarnesant het Eindrapport van de Onderwijsinspectie in november niet ontvangen. Wel vond er een mondelinge terugkoppeling plaats. De scholen die voor de beoordeling “goed” zijn gegaan, hebben deze ook ontvangen.

Nieuwe GMR leden

Hieronder stelt Frank de Boer zich voor. “ Hallo, ik ben Frank de Boer en ben sinds kort lid van de GMR. Ik ben getrouwd en heb twee zonen (2 en 7). Groei en samenwerking zijn de belangrijkste drijfveren in wat ik doe en wil bereiken. Zo ben ik geïnteresseerd geraakt in het reilen en zeilen van de school van mijn zoon (SBO de Hildebrandschool) en de stichting waar deze school onder valt. Door de onderwijsacties de afgelopen periode heb ik de stap genomen om zowel lid te worden van de MR van de school als de GMR van de stichting.

Vanuit mijn studie en vakgebied heb ik een grote interesse in de technische kant van de organisatie. Financiën, ICT, Informatiebeveiliging en privacy zijn onderwerpen waar ik mij in de GMR nuttig mee wil maken. Voor mij is belangrijk dat deze technische kant in dienst staat van de groei (ontwikkeling) van onze kinderen op de scholen. Naast het opvoeden van mijn twee zonen en het gezamenlijk ‘runnen’ van het huishouden ben ik in het dagelijks leven IT Engineer bij een bedrijf dat software ontwikkelt en diensten aanbied onder de term ‘Augmented Identity’. Binnen dat bedrijf ontwerp, bouw en onderhoud ik samen met mijn collega’s netwerken, zowel voor ons eigen bedrijf als voor onze klanten. Ook houd ik van watersporten, op dit moment zijn dat zwemmen en zeilen.”

Er is binnen de GMR nog één vacature voor een medewerker van Spaarnesant. Deze is geplaatst op de interne website van Spaarnesant (Sharepoint).

“Gevraagd 1 medewerker van Spaarnesant die de GMR komt versterken”

Tot op heden hebben wij vanuit het personeel nog geen reactie ontvangen op de oproep om aan te melden voor de GMR. Het zou fijn zijn wanneer wij in onze GMR vergadering van maart a.s. als personeelsgeleding weer volledig vertegenwoordigd zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van ons verslag kun je contact opnemen met leden van de commissie communicatie Carla Fibbe of Jessica van Dijk via GMR.spaarnesant@spaarnesant.nl.

Waar kan ik stukken vinden?

Alle verslagen van de GMR, inclusief de agenda, zijn terug te vinden op Sharepoint bij het onderwerp GMR. De personeelsleden hebben toegang tot Sharepoint. Via de personeelsleden kunnen de stukken worden gedeeld in de MR.

Opzoek naar de PDF versie download ‘m hier